Pages Menu
Categories Menu

Lidmaatschap & prijzen

Lid worden Wil je je aanmelden bij STGDronten dan kun je dat doen door het  inschrijfformulier-STGDronten STGDronten in te vullen en dit te mailen of sturen naar de ledenadministratie .

Prijzen lidmaatschap
Ieder lid van STGDronten betaalt afhankelijk van zijn of haar categorie een vast bedrag aan contributie. Voor dit bedrag kun je aan alle trainingsvormen deelnemen.

De contributie is per categorie vastgesteld.

Pupillen (t/m 12 jaar)                                         € 35,00
C junioren (13-14 jaar)                                       € 42,50
B junioren (15-16 jaar)                                       € 42,50
A junioren (17-18 jaar)                                       € 45,00
Neo senioren (19-22 jaar)                                 € 55,00
Senioren (23-38 jaar)                                         € 60,00
Masters (38-100 jaar)                                         € 60,00
Donateur                                                              € 10,00

Kosten Leisure World
De schaatstrainingen vinden plaats bij Leisure World. Als je in de winter deelneemt aan de schaatstrainingen, komen de kosten voor entreetickets of rittenkaart er nog bij. Deze prijzen worden door Leisure World jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden op hun website. STGDronten heeft hier geen invloed op.

Inning van de contributie
De contributie wordt geïnd via automatische incasso. De contributie wordt in november geïncasseerd.

Beëindiging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen dien je dit schriftelijk voor 1 maart te doen bij de ledenadministratie voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Indien het opzeggen na 1 maart plaatsvindt wordt de contributie van het nieuwe seizoen in rekening gebracht.