Pages Menu
Categories Menu

Lidmaatschap & prijzen

Lid worden

Wil je je aanmelden bij STG Dronten dan kun je dat doen door het inschrijfformulier 2021 – STGDronten in te vullen en dit te mailen of sturen naar de ledenadministratie .

Weet je nog niet zeker of je lid wilt worden en wil je eens vrijblijvend mee trainen? Wees van harte welkom!

Prijzen lidmaatschap per persoon per jaar. 

Ieder lid van STG Dronten betaalt afhankelijk van zijn of haar categorie een vast bedrag aan contributie. Voor dit bedrag kun je aan alle trainingsvormen deelnemen.

De contributie is per categorie vastgesteld.

Pupillen (t/m 12 jaar)                                         € 37,50
C junioren (13-14 jaar)                                       € 45,00
B junioren (15-16 jaar)                                       € 45,00
A junioren (17-18 jaar)                                       € 47,50
Neo senioren (19-22 jaar)                                 € 60,00
Senioren (23-38 jaar)                                         € 65,00
Masters (38-100 jaar)                                         € 65,00
Donateur                                                             € 10,00

Inning van de contributie
De contributie wordt geïnd via automatische incasso. De contributie wordt in mei geïncasseerd.

Kosten schaatstraining
De kosten voor de schaatstraining worden bij de aanvang van de schaatstraining geïncasseerd via automatische incasso.

Beëindiging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Als je het lidmaatschap wilt beëindigen dien je dit schriftelijk voor 1 maart te doen bij de ledenadministratie voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Indien het opzeggen na 1 maart plaatsvindt wordt de contributie van het nieuwe seizoen in rekening gebracht.