Pages Menu
Categories Menu

Februariwinter (gedicht)

Zwarte banen meanderen
een alternatief patroon
voor een netwerk
van verbindingen
naar oude kruispunten
van waterwegen.

Oude tijden herleven
in herbergen met rijke historie

Ongehoorde namen
komen op de wereldkaart
van sociale netwerken:

onder lindebomen
langs de Luts
groeit Balk uit
tot een symbool
van solidariteit
om een volksgevoel

Rond Dwarsgracht nijgen
hoge rietkragen zich uiteen
de prikkelende geur van houtvuur
kringelt om de weeïge dampen
van chocolademelk

(Sjoerd Feenstra)