Pages Menu
Categories Menu

Jaarlijkse BBQ STG Dronten

Op zaterdagavond 14 oktober a.s. houden we weer onze jaarlijkse barbeque op het vertrouwde adres van Zwaan Buitensport, Knooplaan 11 te Dronten. De inloop is om 19.00 uur en aanvang vanaf 19.30 uur.

Opgeven bij Han Kavelaars via e-mail penningmeester@stgdronten.nl

De kosten zijn € 12,50 per persoon. Voor 10 oktober overmaken naar NL72RABO0348115075 tnv Penningmeester STG Dronten.