Pages Menu
Categories Menu

Corona update

Naar aanleiding van de gedeeltelijke lock-down die tijdens de persconferentie op 13 oktober afgekondigd is, heeft Leisure World besloten haar deuren dit seizoen gesloten te houden.

Voor STG Dronten betekent dit dat we geen voorziening in de buurt hebben om te trainen deze winter. Bovendien is het door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om het COVID-19 virus terug te dringen niet mogelijk om veilige schaatstrainingen te organiseren, ook niet elders. Dat geldt in ieder geval voor een periode van vier weken, wellicht nog langer.

Het bestuur gebruikt de komende weken om zich te beraden op de periode die daarna komt, maar vooruit kijken is de afgelopen tijd heel lastig gebleken.

Droogtrainen is binnen de huidige regelgeving wel (beperkt) mogelijk. Er mag buiten getraind worden in groepjes van maximaal 4 sporters (exclusief trainer). Onze trainer past zijn trainingen hierop aan. Het is niet toegestaan om mee te trainen zonder aanmelding vooraf bij de ledenadministratie via: stgdrontenleden@gmail.com.

We hopen dat al onze sporters gezond blijven en houden jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen in activiteiten.